خواب زمستانی

سلامی و احوالی

نفسی بالا و پائین می شود و فکر کنم همین کافی باشد. درگیر کار و درس هستم در حد تیم ملی! دلم برای این زاویه مجازی خیلی تنگ شده و کلی حرف های نگفته دارم که بزنم. تا سیزدهم بهمن همین آش و کاسه است و اگر خدا بخواهد و خلق خدا نیز بگذارد اینجا را به زودی {یعنی همان 13 بهمن} غبار روبی می کنم.

این هم از حافظ :

تحصيل عشق و رندی آسان نمود اول / آخر بسوخت جانم در کسب اين فضايل

OGSA : Open Grid service architecture

1- دیدگاه از یک کاربرد و انتخاب وسیع از ارتباطات تجاری برای جمع آوری سیستم های توزیع شده است.

2- نیازهای مدیریتی از یک ایستگاه هسته از واسط ها، رفتارها، مدل های منابع و ارتباط آنها است.

3- مؤلفه های گوناگون تا اینکه محور محاسباتی مدرن را سازند که بتواند دستیابی به مکان ها و واسط ها را کشف کند.

4- مکانیزمی برای تعریف و اسم گذاری و کشف سرویس grid است.

موارد استفاده OGSA :

1- مرکز داده تجاری

2- تغییر ناگهانی مدل ها

3- رسانه و وسیله های سرگرمی در داخل شبکه

4- سازگاری اتصال بین المللی NFC

5- سرویس براساس جستجوی پردازشگر توزیع شده

6- جریان کار شبکه

7- منابع توزیع شده شبکه

هدف اصلی از OGSA:

هدف اصلی این است که از اشتراک منابع و بهره برداری از نیروی انسانی کارآمد در سرتاسر شبکه را حفاظت کنیم و مکانیزم هایی هستند که فراهم می کنند تا کاربرهای مرتبط از درخواست ها، منابع، سیاست ها و حدود موافق را به طور سراسری استفاده کنیم.و لازمه اشتراک منابع شامل:

1- فضای اسمی سراسری (برای آنکه بتواند به داده و منابع به آسانی دسترسی داشته باشد)

2- سرویس هایی که داده را برای ما آشکار می سازند برای اکتشاف و فعال کننده ها و پیگردی هویت مهم هستند.

3- آناتومی سایت (مکانیزمی های هستند که برای دسترسی برای به منابع داخل سایت نیاز دارند).

4- کاربرد منابع داده

ابزارهای امنیتی شامل:

1- تصدیق و اجازه

2- زیرساختار امنیتی چندگانه

3- راه حل های امنیتی

4- جداسازی

5- تغییرات سیاست امنیتی و جداسازی

توانایی OGSA:

این معماری شرایط توزیع شده و ناهمگون و منابع را در پهنای باند آنها نشان می دهد و می تواند در سه لایه این توانایی را شرح داد.

لایه اول: مبنا منابع را شرح می دهد که این منابع به وسیله تعدادی هویت اساسی یا محصولاتی که ممکن است فیزیکی یا منطقی باشند حمایت می کند که باید در ارتباط با مفهوم OGSA باشند. لایه دوم: یک سطح بالاتر از مجازی سازی و چکیده سازی منطق ها را ارائه می دهد که هر دو به صورت تعریف هایی از یک تنوع پهنا از توانایی ارتباط با شبکه های OGSA هستند و این توانایی ها می توانند به طور منحصر به فرد مورد استفاده قرار گیرند یا تعریف هایی که در لایه بالاتر برای ارتباط کاربردی با OGSA هستند را فراهم کند.لایه سوم: منطق ها و کاربردهایی که توانایی استفاده از OGSA با کاربرد حوزه جهت دار و پردازه ها رادارند ارائه می دهد.

————————————————————————————————————-

مطلب مرتبط: مقدمه ای بر سیستم های توزیع شده | هدف ایجاد گرید | تاریخچه ایجاد گرید | محاسبه گرید چیست؟

مطالعه بیشتر : The Open Grid Services Architecture, Version 1.5

محاسبه گرید چیست ؟

محاسبه grid میانگین چیزهای مختلف به شخص های مختلف است. یک تصور معروف، که اغلب یک مقایسه به توان شبکه ها ارائه می دهد .که در کجا استفاده کننده ها دسترسی به الکتریسیته را از میان سوکت های دیوار بدون هیچ محافظت بدست می آورند ، (یا کاربردهای الکتریکی) یا بررسی برای اینکه کجا یا چگونه واقعاً الکتریسیته تولید می شود. در این دیدگاه از محاسبه grid ، فزاینده می شود .و استفاده کننده ها منحصر به فرد (یا کاربردهای کلانیت) دسترسی به منابع های محاسبه را بدست می آورند.(پردازنده ها، ذخیره سازی، داده، کاربردها و غیره) همچنین آگاهی ازاینکه مکان منابع کجا و تکنولوژی های اساسی، سخت افزار و عملیات سیستم چه چیزی است و غیره.با وجود این تصور از محاسبه grid می توانیم ابتکار خاصی را اکتساب کنیم و ممکن واقعاً در آینده یک واقعیت شود. تعدادی تکنیک شغل ها، سیاست و گروه دسته جمعی که نیازهای خود را به آدرس ها صادر کنند. اگر ما این تصور را مثل یک اهداف نهایی در نظر بگیریم. آنجا تعدادی مراحل کوچکتر که نیاز دارند تا این موفقیت ها را بدست آوریم و این مراحل کوچکتر بهره از مالک خود آنها است.

بنابراین محاسبه grid می تواند مثل یک سفر طولانی در یک مسیر از جمع آوری تکنولوژی های مختلف و راه حل هایی که نزدیک به اهداف نهایی هستند دیده شود. اصول زیرساختار تکنولوژی محاسبه توزیع شده برای حمایت از کاربرد سازمان های عرضی و اشتراک منابع را در یک واژه مجازی سازی و تکنولوژی های عبوری مجازی و سازمان هاانتقال دهیم. انواع مجازی سازی فقط دستاوردی از میان استانداردهای باز است.استانداردهای باز کمک می کند تا بتوانیم کاربردهایی را به طور شفاف و سودهایی منابع های اختصاص داده شده را به دست آوریم. و این استاندارد محیطی را برای اشتراک گذاری و دسترسی شفاف به منابع و دسترسی به محیط های توزیع شده و ناهمگن که فقط نیاز ندارند به تکنولوژی تا منابع معین را مجازی کنند فراهم می کند. اما همچنین تکنولوژی ها و استانداردهایی در ناحیه های زمان بندی، امنیت، حسابداری و مدیریت سیستم ها و غیره را فراهم می کند.

محاسبه grid می تواند مثل یک تنوع سطح های پی در پی سازمان مجازی بزرگ را تعریف کند.تقسیم بندی سیستم که شما می بینید شروع مجازی سازی تا توانایی داشته باشد.یک ماشین در داخل ماشین های مجازی تحریف کند. همچنین مکان بالا دفع طیف توانایی دارد تا منابع را همسان یا همگن مجازی کند. و کاربردهای مجازی سازی فقط شامل سرورها و پردازشگرهای مرکزی نیست ذخیره سازی، شبکه بندی و حتی موارد کاربردی هم است.همچنین برخلاف منابع ها طیفی را که شروع به مجازی سازی کرده اید به بالا منتقل کنید ، مرحله دیگر این است که سازمانی که کار یا گروهی از کارهای مربوط به سایر نقاط جهان را انجام می دهد مجازی کنید. که فقط در یک مرکز داده نیست همچنین از یک سازمان توزیع شده عبور می کند .و سرانجام مجازی سازی خارج از سازمانی که کار مربوط به سایر نقاط جهان از میان اینترنت را انجام می دهد. و اطلاعات از میان یک شبکه از همدستان جمع آوری می کند.

پیاده سازی های اخیر از محاسبه grid تمایل دارد تا داخلی باشد به یک کمپانی ویژه یا سازمان، اگرچه شبکه های سازمان های عرضی یک قسمت مهم از محاسبه خواهند شد. و در آینده شغل ها را بهینه سازی می کنند.اغلب تکنولوژی های grid در کلاسترهای همگن استفاده می شود. آنها می توانند ارزش ها را در آن کلاسترها به وسیله همدستی کردن اضافه کنند. برای مثال با زمانبندی یا مقرر داشتن منابع در کلاسترها، اصطلاح grid ارتباط تکنولوژی ها و به کار بردن از وسط این طیف داخلی است.اگر توجه ما در راه حل های محاسبه توزیع شده متمرکز کینم پس ما می توانیم یک تعریف از محاسبه grid برای محاسبه توزیع شده از میان منابع مجازی در نظر بگیریم. هدف این است تا یک تصور ساده در عین حال بزرگ ایجاد کنیم و کامپیوتر مجازی قدرتمند خارج از یک مجموعه از ارتباط سیستم های اشتراکی از ترکیبات مختلف از منابع درست کنیم.

———————————————————————————————————————-

مطلب مرتبط: مقدمه ای بر سیستم های توزیع شده | هدف ایجاد گرید | تاریخچه ایجاد گرید

مجموعه کتابهایی درباره سیستم های توزیع شده، گرید، کلاستر و …

هدف ایجاد یک گرید چیست؟

هدف grid این است که از کامپیوترها توزیع شده استفاده کند، تا بتواند یک ابررایانه و یا یک فضای مجازی را درست کند .و تفاوت عمده Grid Computing با کامپیوترهای دیگر این است ،که می خواهد سازمان مجازی بسازد. و برای این کار از مجتمع سازی کامپیوترهای توزیع شده استفاده می کند. و از اشتراک منابع توزیع شده از شبکه سریع ایجاد می شود. و برای بعضی یک کلاس بزرگ را به عنوان Grid Computing معرفی می کند و این بامفهوم کلاستر تفاوت عمده ای دارد.منابع grid ناهمگن است و یکی از نودهای grid می تواند یک کلاستر باشد و کلاسترهای زیر مجموعه ای از grid هستند.

Grid یکی از متداولترین و اکثراً یکی از مفهوم های فعالانه و توسعه یافته در جامعه iT است. و grid می تواند یک نیروی انسانی را که ارتباط مستقیم بین سیستم ها یا خصوصیات یک سیستم از نظر جغرافیای منابع توزیع شده و ارائه پایداری وامن بودن دسترسی، صرفنظر از استفاده کننده ها و مکان های فیزیکی یا نقاط قابل دسترس شبکه که قادر به اشتراک گذاشتن هستند باشد.انتخاب تراکم از تنوع شبکه گسترده جهانی از منابع توزیع شده است .مثل ذخیره سازی سیستم ها، منابع داده و ابزارها و نرم افزارها، سیستم و غیره . همچنین آنها اجازه دارند تا از یک سیگنال و منابع یکپارچه شده استفاده کنند.و منچستر در 11 می 2007 با آخرین جلسه جامع در قاره اروپا که بزرگترین رویداد grid با بیشتر از 900 شرکت کننده جمع آوری شده اند، برای آنکه استفاده کنندگان نهایی و کارشناسان grid و نمایندگان شغل ها تجربه هایشان را به اشتراک بگذارند. و به طور مؤثر افکاری درباره آینده grid و تکنولوژی grid که چگونه کار می کند نشان دهند.پروژه های علمی grid به وسیله نیروی انسانی اروپایی که بزرگترین زیربنا شبکه چند دانش در جهان با بیشتر از 200 سایت در اطراف زمین ارتباط برقرار می کنند. تحقیقات فراهم شده در دانشکده و صنعت با دسترسی به منابع محاسباتی اصلی مستقل از مکان جغرافیایی آنها است.

——————————————————————————————————————

مطلب مرتبط : مقدمه ای بر سیستم های توزیع شده | تاریخچه گرید

درباره گرید بیشتر بدانید: Grid.org جامعه متن باز که در آن خوشه ها و کاربران شبکه ، توسعه دهندگان ، مدیران و آمد برای اتصال و ارتباط ، تبادل اطلاعات و افکار ، و شرکت در پروژه های توسعه است.

تاریخچه گرید

در دوره اول از اسطوره شناسی یک سازمان جغرافیایی در زمینه هنرشناسی از نوسنگی بالا یا تقریباً 4500 تا 3500 بود.و همزمان با پیدایش یک سازمان یا شبکه در جهان و توسعه قومی از دهکده های تغییرناپذیر و نوآوری های دیگر از زمان که شامل نوشتن، چرخیدن، سیستم عددی دسیمال، سیستم عددی هگزادسیمال و اسطوره های معین در فرم های مختلف از یک سازمان را دنبال می کنند و توانایی های قبلی در مقایسه با زمان حال را حفظ می کنند.

بنابراین Grid عبارت است از یک سازمان جغرافیایی در یک زمینه هنرشناسی است و همچنین با هر ابتکار چند ویژگی را درباره ظهور اولیه یا قدیمی طبقه بندی می کنند و این یک درخواست برگشت، به تعدادی از وسایل و شفافیت اصلی آنها و قدرت برانگیختن تعداد هنرمندان معاصر به استفاده از ساختار grid است .و بدون شک یک پیچیدگی خاص از یک شبکه است.

این تاریخچه به 5000 سال قبل از تاریخ انسان تا به یک دوره ای که ما می شناختیم می رسد. مثل رنسانس، وقتی یک هنرمند از رسانس grid صحبت می کند او معمولاً ما را به یک توزیع معین یا منظم از شرح دادن ارقام و سنتی های عبوری از یک سطح از نقاشی رنگ روغن یا روی دیوار ارجاع می دهد.  ممکن است یک بعد grid درباره این باشد که کدامیک به یک فضای غیرواقعی در محدوده ایجاد شده از اشیایی که با دیگران و محیط آنها ارتباط دارند رجوع کند. در حقیقت از این سیستم های grid می توانیم برای طرح کارهای مقدماتی که دیرتر در یک مقیاس بزرگ تر اجرا می شوند، استفاده کنیم و همچنین از یک طرح های واقعی از grid می توانیم یک سطح ارتباط عمیق با یک سیستم را بکشیم. قبل از اینکه تصویرها آشکار شوند فضاهایی را که موجود هستند و به وجود خواهند آمد را ایجاد کنیم . این یک نمونه از grid است.

در ابتدا هنر نقاشی کوبیسم تحلیلی از پیکاسو و نقاشی فرانسوی بود. و ما گسترشی از قسمتهای اندک شبکه دائمی را به واسطه شی ها مشاهده می کنیم و شبکه های وابسته به مکتب هنری کوبیسم در داخل مالک خاص خودشان مثل یک عنصر واقعی در نقاشی هستند. و قسمت مهم یک عنصر را به واسطه سطرها و جدول هایی به طور فرض تجزیه تحلیل می کنند، و یا هر عنصر را به صورت مجزا تحلیل می کنند و این یک توسعه انقلابی در تاریخچه از هنر یا سازمان جغرافیایی است. زیرا شبکه ای که وابسته به مکتب هنری کوبیسم هستند، تا اندازه ای مطابق جهان واقعی در خارج از هنر نیست. آنها در جهان شبکه مثل اشیای همگن رفتار واقعی می کنند.  هنرمندی که وابسته به مکتب هنری کوبیسم است اول رشته ها و نقشه هایی را که در اطراف و مابین اشیای راکد است را نصب نمی کند، اول آنها را شرح می دهد یا کپی می کند و سپس عمل نصب را انجام می دهد.  شبکه ای که وابسته به مکتب هنری کوبیسم است یک گسترش واقعی در داخل یک سطح از سازمان است.

————————————————————————————————-

مطالب مرتبط : مقدمه بر سیستم های توزیع شده

مطالعه بیشتر : یک فایل Pdf شامل مجموعه اسلایدهایی برای درک بهتر از اینکه گرید چیست.

جایی برای دانستن بیشتر درباره گرید : کتابخانه مجازی egee شامل مقالات ، سخنرانیها ، خودآموزها ، و ….

منبع: مجموعه مقالاتی که از یکی از اساتید محترم گرفتم و ایشان نیز نمیدانستند که منبع کجاست، به محض اطلاع این قسمت اصلاح می شود.

توضیح خودمانی : سخت نگیرید، تعجب هم نکنید این مطالب در راستای پروژه یک از درسهایم هست، تا چند روزی خشکی و رسمی بودن وبلاگ را تحمل بفرمائید.

مقدمه ای بر سیستم های توزیع شده

عمومی ترین  دسته  بندی که معمولا کاربران عادی  از شبکه های کامپیوتری می دانند عبارت است از LAN , WAN , MAN  و اینترنت را هم جزء شبکه های کامپیوتری در نظر میگیرند. به ظاهر اینترنت هم نوعی شبکه کامپیوتری است ولی در باطن در دسته بندی دیگری قرار می گیرد که با عنوان سیستم های توزیع شده یا   Distributed Systems معرفی می شود.

سیستم توزیع شده چیست ؟

در ساده ترین تعریف، سیستم توزیع شده  کلکسیونی از کامپیوترهای مستقل است که از دیدگاه کاربران مثل یک سیستم منسجم عمل می کند .

تفاوت سیستم های توزیع شده و شبکه های کامپیوتری در چیست ؟

یک سیستم توزیع شده مجموع ای است از چندین کامپیوتر مستقل که کاربر آن را به شکل یک سیستم واحد و متجانس می بیند. در این سیستم ها معمولا یک لایه نرم افزاری {روی سیستم عامل} به نام میان افزار middleware است که مدل مورد نظر را پیاده سازی می کند. وب نمونه ای از یک سیستم توزیع شده است، که در آن همه چیز از دیدگاه کاربر یک سند {صفحه وب} به نظر می رسد.

در شبکه های کامپیوتری این تجانس، مدل و نرم افزار وجود ندارد.کاربران به طور مستقیم با کامیپوتر ها در تماسند و هیچ کوششی برای ایجاد تجانس بین آن ها صورت نمی گیرد. کاربر به روشنی تفاوت های نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر ها را می بینند.

در حقیقت، یک سیستم توزیع شده نرم افزاریست که روی شبکه کار می کند و تجانس و شفافیت آن توسط این نرم افزار تعیین می شود. به همین دلیل تفاوت سیستم توزیع شده با یک شبکه کامپیوتری ، بیشتر در نرم افزار به ویژه سیستم عامل نهفته است تا سخت افزار.

با این همه، شباهت های زیادی بین این دو وجود دارد. مثلا سیستم های توزیع شده و شبکه ها هردو به انتقال فایل نیاز دارند. تفاوت در این است که این کار را چه کسی انجام می دهد، سیستم یا کاربر!

انواع سیستم های توزیع شده

–          سیستمهای محاسباتی توزیع شده .

–          سیستمهای اطلاعاتی توزیع شده .

–          سیستمهای متفرق  توزیع شده .

سیستم های محاسباتی توزیع شده

سیستم های محاسباتی توزیع شده دسته مهمی از سیستم های توزیع شده هستند برای کارهای محاسباتی با کارایی بالا به کار می روند .این سیستم ها به دو گروه تقسیم می شوند

–          محاسبات خوشه ای {Cluster Computing}

–          محاسبات شبکه ای {Grid Computing}

سیستم های محاسبات خوشه ای

در محاسبات خوشه ای سخت افزار شامل مجموعه ای از Pc ها یا ایستگاه های کاری مشابه است که از طریق شبکه محلی پرسرعت به هم متصل می شوند، علاوه بر این هر گره سیستم عامل یکسانی را اجرا می کنند.

سیستم های محاسبات شبکه ای

این گروه شامل سیستم های توزیع شده ای هستند که اغلب به صورت فدراسیونی از سیستم های کامپیوتری ساخته می شوند که هر سیستم ممکن است در دامنه مدیریتی مختلفی واقع شود، بر حسب نوع سخت افزار، نرم افزار و فن آوری شبکه فرق کند.

———————————————————————————————————————-

مطالب بالا پیش زمینه ای بود برای بررسی و آشنایی بیشتر با سیستم های محاسباتی توزیع شده و به خصوص محاسبات شبکه ای یا همان Grid Computing

منابع :

سیستم های توزیع شده | اندرو اس . تننبام ، مارتین وان استین

شبکه های کامپیوتری | اندرواس. تننبام

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: